Logo Wealth Bay S.A.
Wealth Bay Spółka Akcyjna : Nowa jakość inwestycji : Inwestycja w sztukę 
( Dane w części strony "Wskaźniki i Notowania", są zaktualizowane na dzień 21 stycznia 2016 r. i uwzględniają dane finansowe
z Raportu za III Kwartał 2015 r. )
 

  
Szanowni Państwo ,    
 
Trzeci kwartał 2015 roku był dla spółki bardzo udany . Spółka kontynuowała rozwój swojej działalności operacyjnej związanej z obrotem drewnem , w tym konstrukcyjnym , w związku, z zakupem w IV kwartale 2014r. , pakietu 27,2% udziałów w spółce ModernDach Sp. z o.o. (jednego z czołowych producentów konstrukcji drewnianych, posiadającego swój zakład produkcyjny w centralnej Polsce, lidera w produkcji konstrukcji drewnianych dachów, jak również producenta domów o uznanej wieloletniej renomie, który jest obecny na rynku w Polsce od przeszło 20 lat i posiada nowoczesny park maszynowy, a swoje wyroby eksportuje również za granicę - www.moderndach.pl). Zgodnie z informacjami przekazywanymi w poprzednim Raporcie Kwartalnym za drugi kwartał 2015r. , w upływającym trzecim kwartale br. , Spółka prowadziła działania związane z budową i organizacją logistyki składu drewna (www.drewno-skandynawskie.pl), zlokalizowanego przy fabryce należącej do spółki ModernDach Sp. z o.o. ( której 27,2% udziałów posiada Emitent) . Przedmiotowe działania były związane głównie z organizacją przestrzeni składowania drewna i optymalizacją logistyki realizacji załadunków i rozładunków drewna . Pod koniec trzeciego kwartału Zarząd spółki , na zaproszenie dotychczasowych partnerów spółki będących kluczowymi dostawcami drewna konstrukcyjnego , przeprowadził na terenie Skandynawii rozmowy i negocjacje związane z optymalizacją logistyki dostaw i polityki cenowej w średnim horyzoncie czasowym , co może mieć znaczący wpływ na dalszy szybki rozwój działalności operacyjnej Emitenta . Przychody jednostkowe Spółki w trzecim kwartale 2015 roku charakteryzowały się nadal tendencją rosnącą i narastająco, w stosunku do analogicznego okresu 2014r. ( III Q 2014) wzrosły z 232 tys. zł. na koniec trzeciego kwartału 2014r. do 1,6 mln. zł. na koniec trzeciego kwartału 2015r. Strata brutto na koniec trzeciego kwartału 2015r. wyniosła 1,27 mln. zł. i była związana głównie ze zmianą wartości posiadanych przez Emitenta papierów wartościowych . Z poważaniem, Prezes Zarządu Piotr Wiaderek
Aktualności
  • 03/16

    Rozwój Wealth Bay S.A. w 2015r.

    Trzeci kwartał 2015 roku był dla spółki bardzo udany . Spółka kontynuowała rozwój swojej działalności operacyjnej związanej z obrotem drewnem , w tym konstrukcyjnym , w związku, z zakupem w IV kwartale 2014r. , pakietu 27,2% udziałów w spółce ModernDach Sp. z o.o. (jednego z czołowych producentó ... czytaj więcej >>

Liczba zarejestrowanych akcji 750.000 akcji
Wartość księgowa (w mln zł) 5,6 mln. zł.
Wskaźnik cena / wartość księgowa 0,54
Wskaźnik cena / zysk -

Copyright © 2009 Wealth Bay Spółka Akcyjna