Od dnia 3 lutego 2009 funkcję Animatora Rynku pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27.

Beskidzki Dom Maklerski S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
telefon 33 812-84-40
fax 33 812-84-42
www.bdm.com.pl