';
side-area-logo

Profil działalności

WEALTH BAY S.A.

Upływający rok 2015 był dla spółki bardzo udany. Spółka kontynuowała rozwój swojej działalności operacyjnej związanej z obrotem drewnem w tym konstrukcyjnym, w związku z zakupem w IV kwartale 2014 r., pakietu 27,2% udziałów w spółce ModernDach Sp. z o.o. (jednego z czołowych producentów konstrukcji drewnianych, posiadającego swój zakład produkcyjny w centralnej Polsce, lidera w produkcji konstrukcji drewnianych dachów, jak również producenta domów o uznanej wieloletniej renomie, który jest obecny na rynku w Polsce od przeszło 20 lat i posiada nowoczesny park maszynowy, a swoje wyroby eksportuje również za granicę – www.moderndach.pl).

Zgodnie z informacjami przekazywanymi w poprzednich Raportach Kwartalnych za drugi i trzeci kwartał 2015 r. również w czwartym kwartale 2015 r., Spółka prowadziła działania związane z budową i organizacją logistyki składu drewna, zlokalizowanego przy fabryce należącej do spółki ModernDach Sp. z o.o. (której 27,2% udziałów posiada Emitent). Przedmiotowe działania były związane głównie z organizacją przestrzeni składowania drewna i optymalizacją logistyki realizacji załadunków i rozładunków drewna. Pod koniec trzeciego kwartału Zarząd spółki, na zaproszenie dotychczasowych partnerów spółki będących kluczowymi dostawcami drewna konstrukcyjnego, przeprowadził na terenie Skandynawii rozmowy i negocjacje związane z optymalizacją logistyki dostaw i polityki cenowej w średnim horyzoncie czasowym, co może mieć znaczący wpływ na dalszy szybki rozwój działalności operacyjnej Emitenta.

Jednocześnie wzrosły przychody jednostkowe Spółki w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. z 410 tys. zł narastająco na koniec 4 Q 2014 r. do 2,77 mln zł narastająco na koniec 4 Q 2015 r. Spółka odnotowała również dalszy wzrost przychodów w 2016 r., gdzie po pierwszym kwartale 2016 r. przychody wyniosły 820 tys. zł. w stosunku do 296 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r. (za 1 Q 2015 r.). W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka z powodzeniem dalej konsekwentnie rozwijała działalność operacyjną związaną z obrotem drewnem w tym konstrukcyjnym i organizacją przestrzeni składowania drewna.

W ramach budowy przez Spółkę nowych kanałów dystrybucji, Emitent w pierwszym kwartale 2016 r. uruchomił nową stronę (www.drewnoskandynawskie.pl), która w bardzo transparentny sposób umożliwia szybki i kompleksowy kontakt z potencjalnymi klientami. Mają oni również możliwość weryfikacji on –line asortymentu i stanu magazynu spółki, co pozwala na znaczne przyspieszenie realizacji potencjalnych zamówień.

W pierwszym kwartale 2016 r. Emitent prowadził równocześnie działania nakierowane na wypracowanie optymalnego modelu komunikacji z klientami. Spółka była również obecna w dniach 22 – 24 kwietnia 2016 r. na ogólnopolskich Targach Domów Drewnianych i Konstrukcji Szkieletowych w Krakowie, a jej stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
Jednocześnie wzrosły przychody jednostkowe Spółki w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. z 296 tys. zł narastająco na koniec 1Q 2015 r. do 820 tys. zł narastająco na koniec 1Q 2016 r. Jednocześnie w pierwszym kwartale 2016 r. Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 85 tys. zł w stosunku do straty netto w pierwszym kwartale 2015 r. wysokości 304 tys. zł.

 

Pozycja na rynku jest trudna do określenia.