';
side-area-logo

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Krzysztof
Durczak
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz PDF
Wanda
Jabłońska
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz PDF
Lesław
Kula
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz PDF
Dr Sebastian
Kostecki
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz PDF
Alicja
Wiaderek
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz PDF

Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:

Członek Rady Nadzorczej Alicja Wiaderek jest jednocześnie właścicielem Spółki będącej akcjonariuszem spółki Assetus S.A. posiadającym 14,11% głosów na WZA. Jest również żoną Prezesa Zarządu Assetus S.A. Piotra Wiaderka.