';

Raporty bieżące

Wynik
finansowy

Raporty EBI NewConnect

2018

Wealth Bay S.A. Raport 19/2018 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego , zmiana terminu publikacji raportu za 3 kwartał 2018r. 

Wealth Bay S.A. Raport 18/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w dniu 28 września 2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2018 Raport kwartalny za 2 kwartał 2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 15/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za 2 kwartał 2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.08.2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2018 Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku

Wealth Bay S.A. Raport 12/2018 Raport roczny za 2017r. spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2018 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2018 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie upomnienia Emitenta

Wealth Bay S.A. Raport 9/2018 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2018 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

Wealth Bay S.A. Raport 6/2018 Raport Kwartalny za I kwartał 2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2018 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2018 Raport Kwartalny za 4 kwartał 2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 3/2018 Podpisanie umowy w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy z Salwix Sp. z o.o.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2018 Wypowiedzenie umowy.

2017

Wealth  Bay S.A. Raport 25/2017 Raport Kwartalny za 3 kwartał 2017r. Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 24/2017 Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych .

Wealth Bay S.A. Raport 23/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 22/2017 Zawieszenie na rynku New Connect obrotu akcjami Spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 21/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 2.10.2017r

Wealth Bay s.A. Raport 20/2017 Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 30.08.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 19/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Wealth Bay S.A. Raport 18/2017 Raport Roczny spółki Wealth Bay S.A. za 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki WEALTH BAY S.A. na 30.08.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 15/2017 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28.07.2017 r.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2017 Uchwały ZWZA Wealth Bay S.A. podjęte w dniu 29.06.2017 r.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2017 Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2016r. przez biegłego rewidenta.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2017 Raport Roczny Spółki Wealth Bay S.A. za 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 29.06.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

Wealth Bay S.A Raport 9/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2017 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 6/2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2017 Kwestionariusz osobowy członka RN spółki powołanego przez NWZA w dniu 24.03.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2017 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 24.03.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 3/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki WEALTH BAY S.A. w dniu 24.03.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2017 Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2017 Harmonogram publikacji Raportów Okresowych w 2017r.

2016

Wealth Bay S.A. Raport 18/2016 Incydentalne naruszenie terminu publikacji Raportu Kwartalnego za III kwartał 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2016 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2016 Raport kwartalny za III kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 15/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 14/2016 Raport kwartalny za II kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 13/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay S.A. w dniu 30.06.2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2016 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2016 Raport Roczny Spółki Wealth Bay S.A. za 2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S. A. na 30.06.2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2016 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 6/2016 Zawarcie umowy sprzedaży Warrantów subskrypcyjnych przez emitenta

Wealth Bay S.A. Raport 5/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 4 marca 2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2016 Raport kwartalny za 4 kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

Wealth Bay S.A. Raport 3/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jednostkowego i skonsolidowanego za 4 kwartał 2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 04.03.2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

2015

Wealth Bay S.A. Raport 16/2015 Podpisanie umowy z KONKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k. (Kancelarią Radców Prawnych) – Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst

Wealth Bay S.A. Raport 15/2015 Raport kwartalny za 3 kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2015 Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2015 Raport kwartalny za II kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay S.A. w dniu 31.07.2015 r.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2015 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 31.07.2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2015 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2015 Podjęcie Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2015 Raport Roczny Spółki Wealth Bay S.A. za 2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2015 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2014 rok.

Wealth Bay S.A. Raport 6/2015 Raport kwartalny za I kwartał 2015r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 5/2015 Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 3/2015 Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta

Wealth Bay S.A. Raport 2/2015 Harmonogram publikowania raportów okresowych za 2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2015 Zmiana Statutu Spółki

2014

Wealth Bay S.A. Raport 20/2014 Zawarcie istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 19/2014 Podpisanie wstępnej umowy kupna udziałów

Wealth Bay S.A. Raport 18/2014 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2014 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014r. jednostkowy i skonsolidowany

Wealth Bay S.A. Raport 15/2014 Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta

Wealth Bay S.A. Raport 14/2014 Raport kwartalny za II kwartał 2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2014 Zawarcie istotnej umowy.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2014 Wymiana akcji w KDPW w związku ze scaleniem akcji

Wealth Bay S.A. Raport 10/2014 Korekta raportu bieżącego nr 4/2014

Wealth Bay S.A. Raport 9/2014 Zawieszenie obrotu giełdowego akcjami w związku z planowanym scaleniem akcji

Wealth Bay S.A. Raport 8/2014 Złożenie wniosków do KDPW SA i GPW w Warszawie SA w ramach procedury scalenia akcji Wealth Bay SA

Wealth Bay S.A. Raport 7/2014 Raport Roczny Spółki WEALTH BAY S.A. za 2013r.

Wealth Bay S.A. Raport 6/2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki WEALTH BAY S.A. w dniu 27.06.2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2014 Raport kwartalny za I kwartał 2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2014 Zmiana Statutu Spółki

Wealth Bay S.A. Raport 3/2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013r.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2014 Treść uchwał podjętych na NWZA Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 16 stycznia 2014 roku

Wealth Bay S.A. Raport 1/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku

2013

Wealth Bay S.A. Raport 19/2013 Zwołanie NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 16.01.2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2013 Informacja o podjęciu działań Emitenta w związku z przedłużającą się procedurą uruchomienia środków w ramach Umowy Pożyczki z dnia 17.04.2013r.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013r.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2013 Zmiana Statutu Spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 15/2013 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2013 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E

Wealth Bay S.A. Raport 13/2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013r.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2013 Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2013 rok

Wealth Bay S.A. Raport 11/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2013 roku

Wealth Bay S.A. Raport 10/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEALTH BAY S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego spółki Wealth Bay S.A. za rok 2012 r.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2013 Raport Roczny za 2012 r. – Raport i opinia biegłego rewidenta , Sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniami

Wealth Bay S.A. Raport 7/2013 Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok

Wealth Bay S.A. Raport 6/2013 Raport kwartalny za I Kwartał 2013 r.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 4/2013 Informacja o otrzymaniu promesy finansowania inwestycji .

Wealth Bay S.A. Raport 3/2013 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 2/2013 Raport kwartalny za IV kwartał 2012r.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013r.

2012

Wealth Bay S.A. Raport 30/2012 Raport kwartalny za III Kwartał 2012 r.

Wealth Bay S.A. Raport 29/2012 Nabycie przez Emitenta akcji spółki pod firmą Rajdy 4×4 S.A

Wealth Bay S.A. Raport 28/2012 Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki

Wealth Bay S.A. Raport 27/2012 Raport kwartalny za II Kwartał 2012 r.

Wealth Bay S.A. Raport 26/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 25/2012 Zawarcie umowy pożyczki .

Wealth Bay S.A. Raport 24/2012 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2012 Zbycie aktywów o istotnej wartości

Wealth Bay S.A. Raport 22/2012 Wybór członków Rady Nadzorczej Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 21/2012 Treść uchwał powziętych na ZWZ Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 30 czerwca 2012 roku

Wealth Bay S.A. Raport 20/2012 Uzupełnienie Raportu Rocznego spółki Wealth Bay S.A. za rok 2011

Wealth Bay S.A. Raport 19/2012 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2012 Uzupełnienie Raportu Rocznego spółki Wealth Bay S.A. za rok 2011

Wealth Bay S.A. Raport 17/2012 Raport Roczny za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r. – Sprawozdanie finansowe

Wealth Bay S.A. Raport 16/2012 Rozszerzenie zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta

Wealth Bay S.A. Raport 15/2012 Informacja dla akcjonariuszy Spółki, którym przysługują akcje zwykłe na okaziciela serii D wyemitowane na podstawie uchwały NWZ z 25.11.2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEALTH BAY S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2012 Raport kwartalny za I Kwartał 2012 r.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2012 Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Wealth Bay S.A. w drodze emisji akcji serii D

Wealth Bay S.A. Raport 11/2012 Informacja o przydziale akcji serii D wraz raportem z oferty publicznej akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem PP dotychczasowych akcjonariuszy

Wealth Bay S.A. Raport 10/2012 Nabycie aktywów o istotnej wartości.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2012 Informacja o zawarciu przez Wealth Bay S.A. z Domem Maklerskim IDM S.A. umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu

Wealth Bay S.A. Raport 8/2012 Raport kwartalny za IV Kwartał 2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2012 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego tj. raportu kwartalnego za IV kwartał 2011

Wealth Bay S.A. Raport 6/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

Wealth Bay S.A. Raport 5/2012 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały o rejestracji w dniu 27 stycznia 2012 r. jednostkowych PP akcji serii D spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2012 Informacja o opublikowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia Emitenta o publicznej ofercie akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem PP

Wealth Bay S.A. Raport 3/2012 Otrzymanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla inwestycji przy ul. Drewnowskiej 48 w Łodzi.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2012 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii D emitowanych przez Wealth Bay S.A. wraz z formularzem zapisu na akcje.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2012 Złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem PP

2011

Wealth Bay S.A. Raport 35/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 34/2011 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 33/2011 Uchwały podjęte przez NWZ Wealth Bay S.A. w dniu 25 listopada 2011 roku po wznowieniu obrad przez Zgromadzenie zwołane na dzień 28 października 2011 roku

Wealth Bay S.A. Raport 32/2011 Zbycie papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny

Wealth Bay S.A. Raport 31/2012 Informacja o uzyskaniu przez Wealth Bay S.A. decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia budowlanego

Wealth Bay S.A. Raport 30/2012 Informacja o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały w przedmiocie rejestracji akcji serii C spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 29/2011 Raport kwartalny za III Kwartał 2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 28/2011 Przerwa w obradach NWZA spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 27/2011 Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Wealth Bay S.A. w drodze emisji akcji serii C

Wealth Bay S.A. Raport 26/2011 Zwolanie NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 28.10.2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 25/2011 Informacja o przydziale akcji serii C wraz raportem dotyczącym oferty publicznej akcji serii C spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem prawa poboru

Wealth Bay S.A. Raport 24/2011 Raport kwartalny za II Kwartał 2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2011 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego tj. raportu kwartalnego za II kwartał 2011

Wealth Bay S.A. Raport 22/2011 Zbycie istotnych aktywów.

Wealth Bay S.A. Raport 21/2011 Informacja o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały w przedmiocie rejestracji w dniu 29 lipca 2011 r. jednostkowych PP

Wealth Bay S.A. Raport 20/2011 Informacja o opublikowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia Emitenta o publicznej ofercie akcji serii C spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 19/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi , które odbyło się w dniu 28 czerwca

Wealth Bay S.A. Raport 18/2011 Skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej tytułu formularza zapisu na akcje serii C (raport nr 17/2011)

Wealth Bay S.A. Raport 17/2011 Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii C emitowanych przez Wealth Bay S.A. wraz z formularzem zapisu na akcje.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2011 Złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 15/2011 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku

Wealth Bay S.A. Raport 14/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Wealth Bay S.A. Raport 13/2011 Raport Roczny za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r. – Sprawozdanie finansowe

Wealth Bay S.A. Raport 12/2011 Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO

Wealth Bay S.A. Raport 11/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2010

Wealth Bay S.A. Raport 10/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki Wealth Bay S.A. na 28.06.2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2011 Uprawomocnienie decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

Wealth Bay S.A. Raport 8/2011 Raport kwartalny za I Kwartał 2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2011 Rejestracja w KDPW akcji serii B .

Wealth Bay S.A. Raport 06/2011 Wydanie decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

Wealth Bay S.A. Raport 5/2011 Zmiana Statutu Spółki

Wealth Bay S.A. Raport 4/2011 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 3/2011 Raport kwartalny za IV Kwartał 2010 r.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2011 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B

Wealth Bay S.A. Raport 1/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku

2010

Wealth Bay S.A. Raport 25/2010 Zbycie istotnych aktywów .

Wealth Bay S.A. Raport 24/2010 Zawieszenie postępowania sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2010 Raport kwartalny za III Kwartał 2010 r.

Wealth Bay S.A. Raport 22/2010 Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2010 roku

Wealth Bay S.A. Raport 21/2010 Zmiana statutu spółki

Wealth Bay S.A. Raport 20/2010 Sprzedaż aktywów o istotnej wartości .

Wealth Bay S.A. Raport 19/2010 Korekta ( uzupełnienie ) Raportu za II Kwartał 2010 r.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2010 Raport kwartalny za II Kwartał 2010 r.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 16/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 15/2010 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki WEALTH BAY SA w dniu 18 czerwca 2010 roku

Wealth Bay S.A. Raport 14/2010 Uzupełnienie Raportu Rocznego 2009

Wealth Bay S.A. Raport 13/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 12/2010 Korekta raportu nr 11/2010 z dnia 21 maja 2010 roku.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2010 Zwołanie ZWZ Wealth Bay S.A. na dzień 18.06.2010 r.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2010 Raport Kwartalny spółki Wealth Bay S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.03.2010 r.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2010 Raport Roczny za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 r. – Sprawozdanie finansowe

Wealth Bay S.A. Raport 8/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 6/2010 Informacja o działaniach inwestycyjnych spółki

Wealth Bay S.A. Raport 5/2010 Raport za IV kwartał 09

Wealth Bay S.A. Raport 4/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Wealth Bay S.A. Raport 3/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 2/2010 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 1/2010 Zawarcie przez spółkę istotnej umowy

2009

Wealth Bay S.A. Raport 30/2009 Zawarcie przez spółkę istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 29/2009 Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot zagraniczny

Wealth Bay S.A. Raport 28/2009 Raport za III kwartał 09 – sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2009 – 30.09.2009

Wealth Bay S.A. Raport 27/2009 Nabycie akcji w spółce zagranicznej

Wealth Bay S.A. Raport 26/2009 Zmiana Statutu Spółki

Wealth Bay S.A. Raport 25/2009 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 24/2009 Rezygnacja osób nadzorujących oraz powołanie nowych osób nadzorujących

Wealth Bay S.A. Raport 23/2009 Powołanie osoby zarządzającej

Wealth Bay S.A. Raport 22/2009 Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 31.07.2009r.

Wealth Bay S.A. Raport 21/2009 Raport Półroczny

Wealth Bay S.A. Raport 20/2009 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 19/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2009 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. określającą dzień wymiany akcji w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej

Wealth Bay S.A. Raport 17/2009 Zmiana Statutu Spółki

Wealth Bay S.A. Raport 16/2009 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 15/2009 Zawarcie istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 14/2009 Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Wealth Bay S.A. Raport 13/2009 Odwołanie osoby zarządzającej

Wealth Bay S.A. Raport 12/2009 treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WEALTH BAY S.A. w dniu 29 maja 2009 roku

Wealth Bay S.A. Raport 11/2009 Raport Roczny

Wealth Bay S.A. Raport 10/2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2009 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 7/2009 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 6/2009 Informacja o zawarciu istotnej umowy

Wealth Bay S.A. Raport 5/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki WEALTH BAY S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 04/2009 Złożenie wniosku d GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A

Wealth Bay S.A. Raport 3/2009 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A

Wealth Bay S.A. Raport 2/2009 Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A

Wealth Bay S.A. Raport 1/2009 Podłączenie do systemu EBI

Raporty ESPI NewConnect

2018

Wealth Bay S.A. Raport 7/2018 Lista akcjonariuszy zarejestrowanych na WZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.08.2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2018 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Wealth Bay S.A. na 30.08.2018r.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2018 Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku

Wealth Bay S.A. Raport 3/2018 Złożenie wniosku do sądu o wydanie postanowienia o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego sanacyjnego

Wealth Bay S.A. Raport 2/2018 Podpisanie umowy z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2018 Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Moderndach sp. z o.o. oraz ryzyko znaczącego przeszacowania wartości aktywów Emitenta

2017

Wealth Bay S.A. Raport 15/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 października 2017 r

Wealth Bay S.A. Raport 13/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 02.10.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2017 Lista obecności akcjonariuszy na NWZA spółki w dniu 30.08.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.08.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2017 Lista akcjonariuszy na ZWZA Wealth Bay S.A. w dniu 28.07.2017r.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2017 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 29.06.2017

Wealth Bay S.A. Raport 3/2017 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2017 Informacja o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Adama Mariańskiego.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki WEALTH BAY S.A. w dniu 24.03.2017r.

2016

Wealth Bay S.A. Raport 12/2016 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.06.2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 08/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 07/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 06/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 05/2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 04.03.2016r.

Wealth Bay S.A. Raport 04/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 03/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 02/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 01/2016 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

2015

Wealth Bay S.A. Raport 14/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 6/2015 Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 31.07.2015r.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2015 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2015 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta.

Wealth Bay S.A. Raport 3/2015 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2015 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2015 Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii F Emitenta.

2014

Wealth Bay S.A. Raport 34/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 33/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 32/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 31/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 30/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 29/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 28/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 27/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 26/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 25/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 24/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 22/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 21/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 20/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 19/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 15/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2014 Zwołanie ZWZ Spółki WEALTH BAY S.A. na 27.06.2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 7/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 6/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 5/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 4/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 3/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 1/2014 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

2013

Wealth Bay S.A. Raport 44/2013 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 43/2013 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 42/2013 Zwołanie NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 16.01.2014r.

Wealth Bay S.A. Raport 41/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 40/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 39/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 38/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 37/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 36/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 35/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 34/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 33/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 32/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 31/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 30/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 29/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 28/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 27/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 26/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 25/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 24/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 23/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 22/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 21/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 20/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 19/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 18/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 17/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 16/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 15/2013 Transakcje na akcjach spółki , zmiana udziału w kapitale zakładowym

Wealth Bay S.A. Raport 14/2013 Transakcje na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 12/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 11/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 10/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEALTH BAY S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 8/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 7/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 6/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 5/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 4/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 3/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 2/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 1/2013 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2012

Wealth Bay S.A. Raport 67/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 66/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 65/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 64/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 63/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 62/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 61/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 60/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 59/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 58/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 57/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 56/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 55/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 54/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 53/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 52/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 50/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 49/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 48/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 47/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 46/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 45/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 44/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 43/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 42/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 41/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 40/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 39/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 38/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 39/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bat S.A. Raport 38/2012 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bat S.A. Raport 37/2012 Informacje o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 36/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 35/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 34/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 33/2014 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 32/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 31/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Wealth Bay S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2012 roku

Wealth Bay S.A. Raport 30/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 29/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 28/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 27/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 26/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 25/2012 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji Spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 24/2012 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji Spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2012 Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w zakresie znacznych pakietów akcji Spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 22/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 21/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 20/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 19/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 18/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 17/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 16/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 15/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 14/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 13/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 12/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 11/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 10/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 9/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 8/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 7/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 6/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 5/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 4/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 3/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 2/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 1/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2011

Wealth Bay S.A. Raport 67/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 66/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 65/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 64/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 63/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 62/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 61/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 60/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 28 października 2011 r., a zakończonego w dniu 25 listopada 2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 59/2011 Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów (znaczne pakiety)

Wealth Bay S.A. Raport 58/2011 Uzupełnienie Raportu nr 57/2011 dotyczącego zwołania NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 28.10.2011

Wealth Bay S.A. Raport 57/2011 Zwołanie NWZA spółki Wealth Bay S.A. na 28.10.2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 56/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 55/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 54/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 53/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 52/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 51/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 50/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 49/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 48/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 47/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 46/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 45/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 44/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 43/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki .

Wealth Bay S.A. Raport 42/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 41/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 40/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 39/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 38/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 37/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 36/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 35/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 34/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 33/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 32/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 31/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 30/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 28/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 27/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 26/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 25/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 24/2011 Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki Wealth Bay S.A. na 28.06.2011 r.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 22/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 21/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 20/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 19/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 15/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 11/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 10/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 9/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 8/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 6/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 4/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 3/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

2010

Wealth Bay S.A. Raport 42/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 41/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 40/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 39/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 38/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 37/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 36/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 35/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 34/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 33/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 32/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 31/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 30/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 29/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 28/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 27/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 26/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 25/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 24/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 23/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 22/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 21/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 20/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 19/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 18/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 17/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 16/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 15/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 14/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki.

Wealth Bay S.A. Raport 13/2010 Informacja o zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na WZA Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 12/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 11/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 10/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 9/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WEALTH BAY S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2010 roku

Wealth Bay S.A. Raport 8/2010 Informacja o zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na WZA Wealth Bay S.A.

Wealth Bay S.A. Raport 7/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 4/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 3/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 2/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 1/2010 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

2009

Wealth Bay S.A. Raport 11/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 10/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 9/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 8/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 7/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 6/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 5/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 4/2009 Korekta raportu bieżącego nr 3/2009

Wealth Bay S.A. Raport 3/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 2/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

Wealth Bay S.A. Raport 1/2009 Informacja o transakcjach na akcjach spółki