';
side-area-logo

Struktura akcjonariatu

Alicja Wiaderek ze spółką zależną

105.835 akcji, co stanowi 14,11% w kapitale

Assetus S.A. ze spółką zależną

100.000 akcji, co stanowi   13,33% w kapitale

W Enterprise S.A.

94.120 akcji, co stanowi 12,55% w kapitale

Pozostali

450.045 akcji, co stanowi  60,01% w kapitale

 

Liczba akcji

750.000, co stanowi 100% kapitału